​Cần mua HD

Cần mua HD như hình. Số lượng ổn định hàng tháng. Ai có vui lòng liên hệ: 0918.863.779