​Thanh lý 02 máy ép nhựa

Thanh lý 02 máy ép nhựa hàng nhập Japan, giấy tờ hải quan, xuất xứ đầy đủ .
Liên hệ inbox hoặc 0987999178