Không điều chỉnh thuế mặt hàng PP ảnh hưởng đến ngành nhựa

(TBTCO) - Có công ty kiến nghị Bộ Tài chính điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN mặt hàng propan và Polypropylene (PP), nhưng Bộ Tài chính cho rằng, tăng thuế mặt hàng PP sẽ ảnh hưởng đến giá thành đầu vào của nhiều ngành sản xuất trong nước, làm xáo trộn hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Nguyên liệu sản xuất bao bì nhựa - Tin tức

Việc tăng thuế PP, propan sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp sản xuất trong nước, nhất là ngành nhựa. Ảnh: TL.

Có công ty gửi Bộ Tài chính kiến nghị giảm mức thuế suất mặt hàng propan (HS 2711.12.00) từ 2% xuống 0% và tăng mức thuế suất mặt hàng PP: cụ thể tăng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) mặt hàng PP Homo (mã HS: 3902.10) từ 3% lên 6%; mặt hàng PP Copo (mã HS 3902.30) từ 3% lên 6,5%.

Theo công ty này, đây là các sản phẩm cơ bản của ngành công nghiệp hóa dầu có thể sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, là yếu tố quan trọng cho sự phát triển lâu dài cho nền kinh tế nên nhà nước cần có chính sách bảo hộ để thúc đẩy sản xuất trong nước.

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP, mặt hàng propan thuộc mã hàng 2711.12.00 có thuế suất thuế nhập khẩu MFN là 2%, cam kết WTO là 5%, thuế suất thuế các FTA là: Hiệp định ATIGA: 0%, Hiệp định AKFTA: 0%, Hiệp định VJFTA: 1%.

Kim ngạch nhập khẩu năm 2020 của mặt hàng propan khoảng 220,814 triệu USD, nhập khẩu chủ yếu từ các quốc gia như Mỹ (chiếm 48%) và UAE, áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN là 2%.

Trong 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu của mặt hàng propan đạt 136,458 triệu USD, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2020 (81 triệu USD).

Về mặt hàng PP, theo quy định tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP, mặt hàng PP Homo (mã HS: 3902.10) và PP Copo (HS 3902.30) có thuế suất thuế MFN là 3%.

Kim ngạch nhập khẩu của mặt hàng 3902.10 vào năm 2020 khoảng 1,14 tỷ USD, nhập khẩu chủ yếu từ các quốc gia Trung Quốc, Hàn Quốc.

Trong 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu của nhóm mặt hàng 3902.10 đạt 600 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch nhập khẩu của nhóm mặt hàng 3902.30 đạt 315,6 triệu USD, nhập khẩu chủ yếu từ các quốc sgia Trung Quốc, Hàn Quốc. Đối với nhóm mặt hàng 3902.30, trong 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu đạt 154,977 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2020/NĐ-CP về biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, Bộ Tài chính trình Chính phủ giữ như quy định hiện hành để để tránh xáo trộn hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong nước trong giai đoạn dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp hiện nay.

Việc tăng thuế nhập khẩu đối với mặt hàng PP sẽ ảnh hưởng đến giá thành đầu vào của nhiều ngành sản xuất trong nước, nhất là ngành nhựa.

Đối với mặt hàng propan, theo Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong nước đã sản xuất được mặt hàng propan nên cũng cần quy định mức thuế suất phù hợp để hỗ trợ cho sản xuất trong nước phát triển, phù hợp với cam kết quốc tế./.