​ Đấu giá thành công 5 triệu cổ phần Nhựa Việt Thành

BNEWS Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức phiên bán đấu giá 5 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.

Với 151 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, khối lượng đặt mua được các nhà đầu tư đăng ký lên tới 5.760.700 cổ phần, cao hơn 15,2% so với khối lượng chào bán.

Tại phiên đấu giá, giá đặt mua thấp nhất 11.000 đồng/cổ phần, cao nhất 12.100 đồng/cổ phần.

Nhựa Việt Thành IPO thành công 5 triệu cổ phiếu

Kết quả, toàn bộ cổ phần đấu giá được bán hết cho 150 nhà đầu tư cá nhân với giá trúng bình quân 11.083 đồng/cổ phần.

Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 55,4 tỷ đồng, cao hơn 414,07 triệu đồng so với tổng giá trị cổ phần tính theo giá khởi điểm 11.000 đồng/cổ phần.

Như vậy, với 11,7 triệu cổ phần được đưa ra đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ đầu năm 2021 đến nay, các doanh nghiệp đã thu được 119 tỷ đồng, tổng chênh lệch so với giá khởi điểm đạt 9,1 tỷ đồng./.