Công nghiệp bao bì tầm nhìn 2020Các chuyên đề trong buổi hội thảo (buổi chiều) (chi tiết trong file đính kèm):

1. Giải pháp cho bao bì hộp giấy

2. Hướng tới công nghiệp 4.0

3. Giải pháp cho bao bì carton

Nội dung hội thảo

Phiếu đăng ký