Nhựa Tiền Phong chốt quyền chia cổ tức đợt 2-2020 tỷ lệ 10%

Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HNX: NTP) thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Với gần 118 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này gần 118 tỷ đồng.

Công ty CP Nhựa thiếu niên Tiền Phong: Từ phong trào Kế hoạch nhỏ đến những Cây cầu mang đậm tính nhân văn

Ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 10/5 và thời gian thực hiện dự kiến 28/5.

Năm ngoái Nhựa Tiền Phong đạt 4.486 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 10% và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 447 tỷ đồng, tăng trưởng 9%. Với kết quả đó, HĐQT trình phương án chia cổ tức tổng tỷ lệ 25%, trong đó công ty có tạm ứng cổ tức 15% bằng tiền vào tháng 11/2020.

Sang năm 2021, công ty đặt mục tiêu sản lượng tiêu thụ ước đạt 100.000 tấn. Chỉ tiêu doanh thu bán sản phẩm đạt 4.800 tỷ đồng. Tuy nhiên kế hoạch lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm hơn 17% về 432 tỷ đồng. Chính sách cổ tức dự kiến ở mức 30%, trong đó 20% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.