Các con sông châu Á đổ nhiều rác thải nhựa ra đại dương nhất

Theo nghiên cứu của tổ chức The Ocean Cleanup, các con sông ở châu Á đổ nhiều rác thải nhựa ra đại dương nhất so với các khu vực khác trên thế giới.Chú thích ảnh

TTXVN/Báo Tin tức