Vv Thay đổi nhân sự Ban chấp hành Hiệp hội Nhựa Việt Nam

Văn phòng Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) có nhận được công văn số 0309/2020/CV-AP ngày 03 tháng 09 năm 2020 của Công ty Cổ Phần Nhựa An Phát Xanh về việc đề nghị đổi người đại diện của Công ty tại Ban Chấp hành Hiệp hội Nhựa Việt Nam từ Ông Nguyễn Hữu Long sang Ông Phạm Hoàng Việt - Thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa An Phát Xanh - Phó chủ tịch HHNVN

Nay Hiệp hội xin thông báo đến quý Hội viên để nắm thông tin.

Trân trọng kính báo.

Công văn 57 HHNVN - Thông báo thay đổi nhân sự