Mời chào hàng cạnh tranh Hạt nhựa PP

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh để lựa chọn nhà cung cấp Hạt nhựa PP phục vụ sản xuất cho đơn hàng sắp tới theo kế hoạch như sau:

Related image

- Số lượng: 74,250 tấn;

- Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 01/11/2018 đến 9 giờ 00 phút ngày 07/11/2018;

- Hồ sơ chào giá được mở công khai vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 07/11/2018 tại Trụ sở PPC.

Nay, PPC kính mời Quý Nhà cung cấp quan tâm liên hệ nhận hồ sơ mời chào giá qua địa chỉ:

- Lô A1-3, KCN Trà kha, Phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu;

- Điện thoại 02913.957555; Fax: 02913957666

- Website: www.pbp.vn;

- Email: thuyvtt@pbp.vn