Hiệp hội Nhựa Việt Nam tham dự Hội thảo:"Sản xuất và tiêu dùng sản phẩm chất dẻo tự phân hủy - Triển vọng thay thế sản phẩm nhựa sử dụng một lần tại Việt Nam”.

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Khoa học - Giáo dục và Môi trường (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) phối hợp với tập đoàn An Phát Holdings tổ chức Hội thảo khoa học “Sản xuất và tiêu dùng sản phẩm chất dẻo tự phân hủy - Triển vọng thay thế sản phẩm nhựa sử dụng một lần tại Việt Nam”.


Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài; Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Khoa học - Giáo dục và Môi trường; Tiến sĩ Nguyễn Linh Ngọc, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Khoa học - Giáo dục và Môi trường, đồng chủ trì Hội thảo.

Khẳng định bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa là một nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được quy định rõ trong văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước, được cụ thể hóa trong hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài khẳng định: Những năm qua, công tác bảo vệ môi trường gắn với phong trào chống rác thải nhựa đã được Mặt trận các cấp duy trì thường xuyên và đạt những kết quả tích cực. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả như: tuyên truyền, vận động; xây dựng mô hình điểm; tư vấn, giám sát, phản biện xã hội; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân; tổ chức phát động ra quân làm vệ sinh môi trường, nhất là vận động nhân dân thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa”. Những hoạt động của Mặt trận các cấp đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân; huy động nguồn lực to lớn trong nhân dân cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Theo ông Phùng Khánh Tài, tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm rác thải nhựa đã và đang đặt ra nhiều thách thức cho sự phát triển bền vững. Hiện nay, việc phân loại rác tại nguồn, tái sử dụng, tái chế, xử lý rác thải chưa đồng bộ, hiệu quả. Các giải pháp giảm thiểu chất thải rắn trong sinh hoạt chưa được chú trọng. Việc áp dụng các công nghệ sản xuất sạch, thân thiện với môi trường còn hạn chế…

Để giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm liên quan đến rác thải nhựa, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Linh cho rằng cần phát động các phong trào thúc đẩy sản xuất gắn liền với sử dụng, tái sử dụng sản phẩm của nền kinh tế tuần hoàn.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Kim Chi, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Khoa học - Giáo dục và Môi trường, thực tế hiện nay ngày càng phát sinh nhiều sản phẩm nhựa và chất thải nhựa, song lại chưa có các biện pháp kiểm soát tích cực vấn đề này. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra tác động xấu, làm ô nhiễm môi trường.

“Nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường trước những tác động tiêu cực của chất thải nhựa, cần thiết phải có các giải pháp quản lý tổng hợp từ chính sách, quy hoạch phát triển sản phẩm nhựa; giáo dục, tuyên truyền hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, tăng cường tái sử dụng và tái chế chất thải nhựa. Các giải pháp công nghệ - kỹ thuật là rất cần thiết, cần được khuyến khích, đầu tư, tạo điều kiện để có được các kết quả áp dụng vào thực tế”, Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Kim Chi nhấn mạnh.

Thông tin về chính sách, quy định quản lý, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa và định hướng hoàn thiện, đại diện Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và một số bộ, ngành liên quan đang tiếp tục phối hợp hoàn thiện cơ chế khuyến khích sản xuất túi thân thiện với môi trường;

Hiệp hội Nhựa Việt Nam tham dự và trình bày tham luận tại hội thảo với nội dung đề cập đến tính ưu việt của sản phẩm nhựa trong đời sống, hiện rác thải nhựa có mặt khắp nơi là do do chúng ta chưa tập trung cho hoạt động giám sát quản lý rác thải nhựa, năng lực thu gom tái chế, công nghệ xử lý và quan trọng hơn hết là chấm dứt xả rác bừa bãi và phải phân loại rác từ nguồn, để không riêng gì Nhựa, ta giải quyết được triệt để vấn nạn ô nhiễm chất thải và còn thu hồi được nhiều nhóm nguyên liệu tái sinh cho sản xuất. Hiện nhiều quốc qua trên thế giới chuyển sang dùng túi dày từ 50 microns trở lên, khuyến khích dùng nhiều lần. Các nước khác khuyến khích sử dụng nhựa tái sinh, thậm chí sử dụng từ 80%-100% và được cấp chứng chỉ môi trường “Thiên Thần Xanh”. Các tập đoàn SP tiêu dùng như Unilever, Coca Cola… đều cam kết tăng lượng nguyên liệu tái sinh sử dụng trong SP của họ.

Nguyên liệu phân hủy sinh học là một phát minh tuyệt vời, có chỗ đứng của nó trong các ứng dụng của nhựa, nhưng nếu dùng nhựa phân hủy sinh học cho SP nhựa dùng một lần, vì “rác sẽ biến mất khỏi mắt ta mà không cần làm gì cả” là một hướng phát triển sai lầm và sẽ không cho chúng ta một lời giải tốt, ví chi phí sẽ tăng thêm, môi trường không tốt hơn, thậm chí tệ hơn, và bản thân nhựa phân hủy sinh học không cung cấp được lời giải về kỹ thuật, công nghệ tốt như sản phẩm mà nó định thay thế.