Công văn 10756/BTC-CST Vv tăng thuế nhập khẩu PP

  • 13/09/2019
  • 13/09/2019
  • Công văn

Công ty Hyosung VN đề nghị giảm thuế nhập khẩu propan từ 2% xuống 0% và tăng thuế nhập khẩu PP từ 3% lên 10%