Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật XK, NK

File đính kèm:

Để Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) có thể áp dụng ngay trong thực tiễn khi có hiệu lực (1/9/2016), Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật. Hiện, dự thảo đã được lấy ý kiến các vụ, cục thuộc Bộ Tài chính, các đơn vị trong ngành Hải quan và đang trong quá trình thảo luận lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Để có ý kiến cho dự thảo Nghị định, Hiệp hội VASEP đề nghị DN hội viên nghiên cứu và đóng góp ý kiến đối với Dự thảo trên về địa chỉ email:

Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm.

Để góp ý văn bản này, vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn vào biểu mẫu bên dưới