Tên Văn bản Mã số/ ký hiệu Loại Văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lực
Về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
33/CT-TTg Khác 20/08/2020 20/08/2020
V/v xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới (cập nhật văn bản)
Khác 05/02/2020 05/02/2020
Công văn 10756/BTC-CST Vv tăng thuế nhập khẩu PP
Công văn 13/09/2019 13/09/2019
Điều tra chống bán phá giá màng BOPP...
Quyết định 08/08/2019 08/08/2019
​Mời tham dự Hội thảo chính sách phát triển doanh nghiệp KH&CN và ươm tạo công nghệ, ươm tao KH&CN
Khác 14/06/2019 05/07/2019
Vv Mời tham dự hội nghị " Gặp mặt các đại sứ Khu vực Trung Đông - Châu Phi 2019"
1902 /BNG - TĐCP Công văn 29/05/2019 29/05/2019
Vận động tài trợ, ủng hộ " Nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật lần XIII năm 2019"
01 /TN-CTD Khác 19/04/2019 19/04/2019
Công văn 406/TCHQ-GSQL: tăng cường công tác quản lý nhập khẩu phế liệu
Công văn 17/01/2019 17/01/2019
​CV: 5807/BTNMT-TCMT: gởi công ty nhập khẩu phê
​CV: 5807/BTNMT-TCMT Công văn 23/10/2018 23/10/2018
CV: 5806/BTNMT-TCMT: trả lời kiến nghị về nhập khẩu phế liệu nhựa làm nguyên liệu sản xuất
CV: 5806/BTNMT-TCMT Công văn 23/10/2018 23/10/2018
405/TB-VPCP về nhập khẩu phế liệu nhựa
Công văn 18/10/2018 18/10/2018
QCVN 32:2018/BTNMT
QCVN 32:2018/BTNMT Thông tư 14/09/2018 29/10/2018
Quốc gia QCVN 32:2010/BTNMT
QCVN 32:2010/BTNMT Khác 29/12/2010 01/01/2011
Chỉ thị 27/CT-TTg 2018 về tăng cường quản lý nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu
Chỉ thị 27/CT-TTg Khác 17/09/2018 17/09/2018
Thông báo số 281/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
281/TB-VPCP Khác 07/08/2018 07/08/2018
Công văn 3738/TCHQ-GSQL Quản lý phế liệu nhập khẩu
Công văn 26/06/2018 26/07/2018
Công văn 2228/GSQL-GQ1: thủ tục nhập khẩu phế liệu
Công văn 23/07/2018 23/07/2018
Công văn 4202/TCHQ-PC Hướng dẫn nhập khẩu phế liệu
4202/TCHQ-PC Công văn 17/07/2018 24/07/2018
Công văn 4294/GM- TCHQ: Hướng dẫn quản lý nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam
4202/TCHQ-PC. Khác 20/07/2018 24/07/2018
Vv Rà soát, sửa đổi danh mục phế liệu được phép nhập khẩu
3873/BTNMT-TCMT Khác 20/07/2018 24/07/2018
CV 464/XNK-XXHH: Triển khai REX trong khuôn khổ GSP
Công văn 16/04/2018 01/01/2019
Công văn số 263/PVTM-P3 Bộ Công thương- Cục Phòng vệ thương mại
Khác 05/04/2018 28/03/2018
Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP.
Nghị định 16/11/2017 01/01/2018
Quyết định 45/2017/QĐ-TTg: Tăng thuế xuất nhập khẩu đối với các mặt hàng
Quyết định 16/11/2017 01/01/2018