Góp ý dự thảo Quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, kiểm nghiệm thực phẩm và chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm

File đính kèm: Hinh tap chi.zip

Hiện nay, Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, kiểm nghiệm thực phẩm và chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Do thời gian gấp, để đảm bảo quyền lợi của các DN có liên quan, Hiệp hội VASEP đề nghị Quý các DN nghiên cứu và gửi ý kiến đóng góp sớm đối với Dự thảo trên về địa chỉ email: gopy@vpas.vn trước ngày 3/6/2016.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Để góp ý văn bản này, vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn vào biểu mẫu bên dưới