Quyết định 45/2017/QĐ-TTg: Tăng thuế xuất nhập khẩu đối với các mặt hàng

  • 16/11/2017
  • 01/01/2018
  • Quyết định
  • 31/12/2018

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Theo đó, từ ngày 1/1/2018, sẽ áp dụng Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường đối với hàng nghìn mặt hàng (trong đó có mặt hàng hạt nhựa nguyên sinh LLDPE...), mã hàng tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 45/2017/QĐ-TTg, thay thế cho Phụ lục tương ứng tại Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 1/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.