Công văn 406/TCHQ-GSQL: tăng cường công tác quản lý nhập khẩu phế liệu

  • 17/01/2019
  • 17/01/2019
  • Công văn

Qua công tác rà soát từ ngày 01/01/2019 một số nước xung quanh khu vực tiếp tục ban hành chính sách cấm, hạn chế nhập khẩu phế liệu, đặc biệt là phế liệu nhựa sẽ tạo ra áp lực lớn khi tìm kiếm thị trường thay thế, trong đó có Việt Nam...

...với các lô hàng phế liệu nhập khẩu trước ngày 29/10/2018 có người đến nhận và thực hiện đăng ký tờ khai đầy đủ...