Quyết định số 4769/QDD-BCT phê duyệt "Danh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2015.​

  • 4769/QDD-BCT
  • 06/12/2016
  • 06/12/2016
  • Quyết định

Qua đợt sơ tuyển và tiếp thu các ý kiến phản hồi, ngày 6/12, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 4769/QDD-BCT phê duyệt danh sách "Danh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2015.