Công văn số 263/PVTM-P3 Bộ Công thương- Cục Phòng vệ thương mại

  • 05/04/2018
  • 28/03/2018
  • Khác

Hoa kỳ khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm bao và túi đóng hàng được dệt từ Polyetylen hoặc dải Polypropylen nhựa, gai hoặc các mặt hàng tương tự nhập khẩu từ Việt Nam