Tin Họp mặt Hội viên lần thứ 13 Nhiệm kỳ V tại Hà Nội (02-12-2016)

Vừa qua, vào ngày 22.11.2016, Hiệp hội Nhựa Việt Nam đã tổ chức buổi họp mặt Hội viên định kỳ lần thứ 13, nhiệm kỳ V tại khách sạn Quân đội, 33C

​THƯ MỜI: HỌP MẶT HỘI VIÊN LẦN THỨ 13 NHIỆM KỲ V (2012-2017) (15-11-2016)

THƯ MỜI HỌ P MẶT HỘI VIÊN LẦN THỨ 13 NHIỆM KỲ V (2012-2017) K ính gửi: Q u ý Doanh Nghiệp Hội viên Hiệp hội Nhựa Nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động

Mời tham gia giải thưởng Sản phẩm Nhựa lần 2 trong cộng đồng Asean (08-08-2016)

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp Hội viên, Với mục tiêu nâng cao tiêu chuẩn sản xuất các sản phẩm nhựa trong cộng đồng Asean, cũng như cải tiến và ngày càng cải

Mời tham dự Hội nghị Liên đoàn Công nghiệp Nhựa các nước ASEAN (AFPI) và Diễn đàn Nhựa châu Á (APF) tại Bangkok (08-08-2016)

Kính gửi : Các Thành viên Hiệp hội Nhựa Việt Nam, Văn phòng VPA trân trọng gửi đến Các Anh chị Hội viên chương trình tham dự Diễn đàn Nhựa Châu Á lần

THƯ MỜI :HỌP MẶT HỘ IVIÊN CUỐI NĂM VÀ MỪNG XUÂN ẤT MÙI 2015 (29-07-2016)

THƯ MỜI : H Ọ P MẶT HỘI VIÊN CUỐI NĂM VÀ MỪNG XUÂN ẤT MÙI 2015 K í n hgửi: Q u ý Doanh Nghiệp Hội viên Hiệp hội Nhựa Hiệp hội Nhựa Việt Nam – VPA trân

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI NHỰA VIỆT NAM HỌP ĐỊNH KỲ TẠI ĐÀ NẴNG (29-07-2016)

Vào ngày 05/10 vừa qua, Ban Chấp hành HHNVN đã tổ chức họp định kỳ tại Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng – là thành viên BCH HHNVN Nhiệm kỳ V

Họp mặt Hội viên lần 12 Nhiệm kỳ V ngày 01-07-2016 (05-07-2016)

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp Hội viên, Vào ngày 01/07/2016, Hiệp hội Nhựa Việt Nam đã tổ chức buổi sinh hoạt hội viên định kỳ với sự tham dự của hơn 100

Gặp mặt hiệp hội Thái Lan (19-06-2016)

VPAS Gặp mặt hiệp hội Thái Lan, chúng tôi đã có trao đổi về các công việc hỗ trợ hội viên hoạt động hiệu quả. Một số hình ảnh của cuộc gặp gỡ:

Họp mặt thành viên Xuân 2015 (18-06-2016)

Hình ảnh buổi họp đầu xuân năm 2015 của hội viên VPAS