V/v: Phát hành Niên giám Nhựa Việt Nam 2019 - 2020

Kính gửi:BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NHỰA VIỆT NAM

(V/v: Phát hành Niên giám Nhựa Việt Nam 2019 - 2020)

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của các doanh nghiệp ngành Nhựa trong và ngoài nước, Hiệp hội Nhựa Việt Nam dự kiến sẽ phát hành cuốn danh bạ với các nội dung cập nhật mới nhất về ngành, danh sách hoàn thiện nhất về các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên phạm vi cả nước. Thời gian qua, số lượng doanh nghiệp đã có nhiều thay đổi, một số doanh nghiệp đã phá sản hoặc di dời đi nơi khác, một số mới được thành lập trong 02 năm qua. Vì vậy, việc cập nhật, thống kê danh sách là điều rất cần thiết.

Để đáp ứng nhu cầu đó, Hiệp hội Nhựa Việt Nam – VPA chủ trương phát hành cuốn Niên giám Nhựa Việt Nam 2019-2020 nhằm phục vụ đông đảo lợi ích của các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực ngành nhựa trong và ngoài nước. Đây là cuốn danh bạ tập hợp danh sách mới nhất các doanh nghiệp nhựa Việt Nam bằng hai thứ tiếng (Việt – Anh), được trình bày hấp dẫn và đẹp mắt, phát hành rộng rãi trong và ngoài nước.

Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Quý doanh nghiệp Nhựa Việt Nam thông qua việc cung cấp thông tin của đơn vị mình và tham gia quảng cáo trên Niên giám Nhựa Việt Nam 2019 – 2020.

Hình thức: Bìa cứng, In 04 màu trên giấy Couche, khổ 18cm x 25cm

Giá quảng cáo:14.000.000 đồng/trang và 8.000.000 đồng/1/2 trang.

Thời gian xuất bản: Tháng 10/2019 (dự kiến)

Để Niên giám Nhựa Việt Nam 2019 -2020 ra mắt Quý doanh nghiệp, khách hàng và các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước đúng như kế hoạch dự kiến, rất mong các doanh nghiệp nhựa Việt Nam nhiệt liệt hưởng ứng tham gia tích cực vì tiếng nói chung của ngành Nhựa Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn.

Phiếu cập nhật thông tin DN