​Tổng kết nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu năm 2015 (22-06-2016)

- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu Việt Nam năm 2015 đạt 3,92 triệu tấn với trị giá 5,96 tỷ USD, tăng 13,7% về lượng nhưng giảm 5,7% về trị giá so với năm

​Sơ bộ tình hình xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam năm 2015 (21-06-2016)

-Năm 2015, trong khi các nền kinh tế thế giới giảm thì chỉ có Mỹ là tăng trưởng khá. Kinh tế thế giới cũng như trong nước có nhiều biến động. Điều này

​SƠ BỘ NHẬP KHẨU CHẤT DẺO NGUYÊN LIỆU NĂM 2015 (21-06-2016)

- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu Việt Nam năm 2015 ước đạt 3,9 triệu tấn với trị giá 5,95 tỷ USD, tăng 13,6% về lượng nhưng giảm 5,8% về trị giả so với

Nhiều sản phẩm nhựa xuất khẩu có kim ngạch giảm trong tháng 11-2015 (21-06-2016)

-Trong 10 sản phẩm nhựa xuất khẩu nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 11/2015 có tới 7 sản phẩm nhựa có kim ngạch giảm so với tháng trước đó. Đặc biệt,

Tháng 11 - 2015:​Giá nhập khẩu trung bình chất dẻo nguyên liệu tiếp tục giảm (21-06-2016)

-Theo số liệu thực tế tháng 11/2015: lượng nhập khẩu PP, PET và ABS, giảm mạnh; Trong đó: PP giảm 12,11%; PET giảm 18,94%; ABS giảm 15,33%; PVC tăng mạnh 14,85%; PP

​Xuất khẩu sản phẩm nhựa trong tháng 11/2015 giảm (21-06-2016)

-Trong tháng 12/2015, dự kiến kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa nước ta, đạt khoảng 186,7 triệu USD, tăng 8,0% so với thắng trước và tăng 1,1% so với cùng kỳ

Tháng 11-2015:Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu thị trường Hàn Quốc giảm mạnh, Trung Quốc tăng mạnh (21-06-2016)

-Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 11/2015 giảm nhẹ, đạt 366,62 nghìn tấn với trị giá 514,87 triệu USD, giảm 11,5% về lượng và tăng 5,3% về trị giá so

​Nhiều sản phẩm nhựa có kim ngạch xuất khẩu tăng trong tháng 10/2015 (21-06-2016)

- Trong 10 sản phẩm nhựa xuất khẩu nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 10/2015 chỉ có 1 sản phẩm nhựa giảm so với tháng trước đó, đặc biệt là sản phẩm

Tháng 10 - 2015: ​Nhập khấu PE, ABS, PP tăng mạnh, giá nhập khẩu tiếp lục giảm (21-06-2016)

-Theo số liệu thực tế tháng 10/2015: lượng nhập khẩu PE, ABS, PP tăng mạnh; Trong đó: PE tăng 19,87%; PP tăng 10,27%; ABS tăng 21,46%. Nhập khau PET, EVA, PVC, PS tăng

​Sản phẩm nhựa xuất khâu tăng nhẹ trong 9 tháng đầu năm 2015 (21-06-2016)

Trong 9 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu sản phẩm nhựa khỗng có nhiều biến động, kim ngạch xuất khẩu chỉ tăng nhẹ 1,5% so vói cùng kỳ năm ngoái, đạt 1 tỷ

Tháng 9 - 2015:​Giá nhập khẩu trung bình chất dẻo nguyên liệu tiếp tục giảm (21-06-2016)

- Theo số liệu thực tế tháng 9/2015: lượng nhập khẩu PE, Polyete, PS tăng mạnh; Trong đó: PE tăng 30,05%; Polyete tâng 22,42%; PS tăng 12,32%. Trong khi đó, nhập khẩu

Tháng 7 - 2015:​Nhìn chung các sàn phẩm nhựa xuất khẩu tăng trong tháng (21-06-2016)

- Trong 10 sản phẩm nhựa xuất khẩu nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 7/2015 có 8 sản phẩm nhựa có kim ngạch tăng so với tháng trước đó, đặc biệt là sản

Tháng 7 - 2015:​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PE, ABS và PVC tăng mạnh (21-06-2016)

- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 8/2015 ưởc đạt 310 nghìn tấn với trị giá 492 triệu USD, đưa tổng 8 tháng đầu năm 2015 đạt 2,44 triệu tấn với trị

Tháng 7 - 2015: ​Xuất khẩu sản phẩm nhựa không có nhiều thay đổi (21-06-2016)

- Xuất khẩu sản phẩm nhựa trong tháng 7/2015, không có biến động mạnh. Nhìn chung, xuất khẩu sản phẩm nhựa nước ta trong 7tháng đầu năm rất ổn định,

Tháng 7 - 2015: Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tăng nhẹ (21-06-2016)

- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 7/2015 tăng nhẹ, đạt 328 nghìn tấn vói trị giá 531,84 triệu USD, tăng 3,8% về lượng và tăng 2,9% về trị giá so với

6 tháng đầu năm 2015:​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tăng khá (21-06-2016)

- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu 7 tháng đầu năm 2015 đạt 2,12 triệu tấn với trị giá 3,35 tỷ USD, tăng 9,2% về lượng nhưng giảm 6,2% về trị giá so với

Tháng 6 - 2015:Giá nhập khẩu trung bình chất dẻo nguyên liệu tiếp tục tăng (21-06-2016)

-Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 7/2015 ước đạt 320 nghìn tấn với trị giá 531 triệu USD, đưa tổng lượng nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm 2015 đạt

6 tháng đầu năm 2015 xuất khẩu sân phẩm nhựa tăng không đáng kể (21-06-2016)

-Nhìn chung xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2015 không có nhiều biến động, kirỵi ngạch xuất khẩu chỉ tăng nhẹ 1,2% so với cùng kỳ

Tháng 5 - 2015:​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PE, PP.PVC và EVA tăng mạnh (21-06-2016)

- Giá nhập khẩu trung bình các chủng loại nhựa tiếp tục tăng. Trong đó, PE tăng 6,05%; pp tăng 7,02%; PET tăng 5,97%; PVC tăng 0,11%; PS tăng 11,11%. - Lượng nhập khẩu

Tháng 5 - 2015: Xuất khẩu các chúng loại sán phẩm nhựa đã tãng nhẹ trở lại (21-06-2016)

-Tháng 5, Việt Nam xuất khẩu 21 chủng loại sản phẩm nhựa tới 148 thị trường trên thế giới, trong đó có 16 sản phẩm nhựa đạt kim ngạch xuất khẩu trên

Tháng 5 - 2015: Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tăng mạnh trở lại (21-06-2016)

-Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 5/2015 tăng mạnh, đạt 340,55 nghìn tấn với trị giá 540,62 triệu USD, tăng 23,2% về lượng và tăng 27% về trị giá so với

​Xuất khẩu sản phẩm nhựa tăng nhẹ trở lại trong tháng 5/2015 (21-06-2016)

-Nhìn chung xuất khẩu sản phẩm nhựa trong 5 tháng đầu năm không có biến động mạnh. Trong tháng 6/2015, dự kiến kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa nước ta

Tháng 4 - 2015: ​Giá nhập khẩu trung bình nguyên liệu nhựa đã tăng trở lại (21-06-2016)

- Giá nhập khẩu trung bình các chủng loại nhựa tăng trở lại sau nhiều tháng giảm trước đó. Trong đó, PE tăng 9,18%; PP tăng 9,91%; PVC tăng 5%; PS tăng 5,7%; EVA

​Các sản phẩm nhựa xuất khẩu lớn có kim ngạch giảm trong tháng 4/2015 (21-06-2016)

- Trong tháng 4/2015, hầu hết các sản phẩm nhựa đều có kim ngạch xuất khẩu giảm so với tháng trước. Đặc biệt, 3 sản phẩm nhựa xuất khẩu lớn nhất trong