Tình hình sản xuất & xuất nhập khẩu nhựa tháng 3/2016

Tình hình sản xuất & xuất nhập khẩu nhựa tháng 3/2016 (30-11--0001)

Ngành nhựa đang phải chịu áp lực khá lớn trước các sản phẩm của các nước đối thủ. Xuất khẩu tăng chậm trong khi nhập khẩu sản phẩm nhựa tăng mạnh.

Ngôi làng chai nhựa độc đáo ở Panama

Ngôi làng chai nhựa độc đáo ở Panama (30-11--0001)

(Xây dựng) - Nằm không xa đường xích đạo về phía Bắc, ngôi làng sinh thái có tên gọi “Làng chai nhựa” là tác phẩm độc đáo từ đam mê của anh Robert