Tháng 11-2015:Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu thị trường Hàn Quốc giảm mạnh, Trung Quốc tăng mạnh

Tháng 11-2015:Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu thị trường Hàn Quốc giảm mạnh, Trung Quốc tăng mạnh (21-06-2016)

-Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 11/2015 giảm nhẹ, đạt 366,62 nghìn tấn với trị giá 514,87 triệu USD, giảm 11,5% về lượng và tăng 5,3% về trị giá so

​Nhiều sản phẩm nhựa có kim ngạch xuất khẩu tăng trong tháng 10/2015

​Nhiều sản phẩm nhựa có kim ngạch xuất khẩu tăng trong tháng 10/2015 (21-06-2016)

- Trong 10 sản phẩm nhựa xuất khẩu nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 10/2015 chỉ có 1 sản phẩm nhựa giảm so với tháng trước đó, đặc biệt là sản phẩm

Tháng 10 - 2015: ​Nhập khấu PE, ABS, PP tăng mạnh, giá nhập khẩu tiếp lục giảm

Tháng 10 - 2015: ​Nhập khấu PE, ABS, PP tăng mạnh, giá nhập khẩu tiếp lục giảm (21-06-2016)

-Theo số liệu thực tế tháng 10/2015: lượng nhập khẩu PE, ABS, PP tăng mạnh; Trong đó: PE tăng 19,87%; PP tăng 10,27%; ABS tăng 21,46%. Nhập khau PET, EVA, PVC, PS tăng

​Sản phẩm nhựa xuất khâu tăng nhẹ trong 9 tháng đầu năm 2015

​Sản phẩm nhựa xuất khâu tăng nhẹ trong 9 tháng đầu năm 2015 (21-06-2016)

Trong 9 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu sản phẩm nhựa khỗng có nhiều biến động, kim ngạch xuất khẩu chỉ tăng nhẹ 1,5% so vói cùng kỳ năm ngoái, đạt 1 tỷ

Tháng 9 - 2015:​Giá nhập khẩu trung bình chất dẻo nguyên liệu tiếp tục giảm

Tháng 9 - 2015:​Giá nhập khẩu trung bình chất dẻo nguyên liệu tiếp tục giảm (21-06-2016)

- Theo số liệu thực tế tháng 9/2015: lượng nhập khẩu PE, Polyete, PS tăng mạnh; Trong đó: PE tăng 30,05%; Polyete tâng 22,42%; PS tăng 12,32%. Trong khi đó, nhập khẩu

Tháng 7 - 2015:​Nhìn chung các sàn phẩm nhựa xuất khẩu tăng trong tháng

Tháng 7 - 2015:​Nhìn chung các sàn phẩm nhựa xuất khẩu tăng trong tháng (21-06-2016)

- Trong 10 sản phẩm nhựa xuất khẩu nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 7/2015 có 8 sản phẩm nhựa có kim ngạch tăng so với tháng trước đó, đặc biệt là sản

Tháng 7 - 2015:​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PE, ABS và PVC tăng mạnh

Tháng 7 - 2015:​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PE, ABS và PVC tăng mạnh (21-06-2016)

- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 8/2015 ưởc đạt 310 nghìn tấn với trị giá 492 triệu USD, đưa tổng 8 tháng đầu năm 2015 đạt 2,44 triệu tấn với trị

Tháng 7 - 2015: ​Xuất khẩu sản phẩm nhựa không có nhiều thay đổi

Tháng 7 - 2015: ​Xuất khẩu sản phẩm nhựa không có nhiều thay đổi (21-06-2016)

- Xuất khẩu sản phẩm nhựa trong tháng 7/2015, không có biến động mạnh. Nhìn chung, xuất khẩu sản phẩm nhựa nước ta trong 7tháng đầu năm rất ổn định,

Tháng 7 - 2015: Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tăng nhẹ

Tháng 7 - 2015: Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tăng nhẹ (21-06-2016)

- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 7/2015 tăng nhẹ, đạt 328 nghìn tấn vói trị giá 531,84 triệu USD, tăng 3,8% về lượng và tăng 2,9% về trị giá so với

6 tháng đầu năm 2015:​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tăng khá

6 tháng đầu năm 2015:​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tăng khá (21-06-2016)

- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu 7 tháng đầu năm 2015 đạt 2,12 triệu tấn với trị giá 3,35 tỷ USD, tăng 9,2% về lượng nhưng giảm 6,2% về trị giá so với

Tháng 6 - 2015:Giá nhập khẩu trung bình chất dẻo nguyên liệu tiếp tục tăng

Tháng 6 - 2015:Giá nhập khẩu trung bình chất dẻo nguyên liệu tiếp tục tăng (21-06-2016)

-Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 7/2015 ước đạt 320 nghìn tấn với trị giá 531 triệu USD, đưa tổng lượng nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm 2015 đạt

6 tháng đầu năm 2015 xuất khẩu sân phẩm nhựa tăng không đáng kể

6 tháng đầu năm 2015 xuất khẩu sân phẩm nhựa tăng không đáng kể (21-06-2016)

-Nhìn chung xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2015 không có nhiều biến động, kirỵi ngạch xuất khẩu chỉ tăng nhẹ 1,2% so với cùng kỳ

Tháng 5 - 2015:​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PE, PP.PVC và EVA tăng mạnh

Tháng 5 - 2015:​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PE, PP.PVC và EVA tăng mạnh (21-06-2016)

- Giá nhập khẩu trung bình các chủng loại nhựa tiếp tục tăng. Trong đó, PE tăng 6,05%; pp tăng 7,02%; PET tăng 5,97%; PVC tăng 0,11%; PS tăng 11,11%. - Lượng nhập khẩu

Tháng 5 - 2015: Xuất khẩu các chúng loại sán phẩm nhựa đã tãng nhẹ trở lại

Tháng 5 - 2015: Xuất khẩu các chúng loại sán phẩm nhựa đã tãng nhẹ trở lại (21-06-2016)

-Tháng 5, Việt Nam xuất khẩu 21 chủng loại sản phẩm nhựa tới 148 thị trường trên thế giới, trong đó có 16 sản phẩm nhựa đạt kim ngạch xuất khẩu trên

Tháng 5 - 2015: Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tăng mạnh trở lại

Tháng 5 - 2015: Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tăng mạnh trở lại (21-06-2016)

-Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 5/2015 tăng mạnh, đạt 340,55 nghìn tấn với trị giá 540,62 triệu USD, tăng 23,2% về lượng và tăng 27% về trị giá so với

​Xuất khẩu sản phẩm nhựa tăng nhẹ trở lại trong tháng 5/2015

​Xuất khẩu sản phẩm nhựa tăng nhẹ trở lại trong tháng 5/2015 (21-06-2016)

-Nhìn chung xuất khẩu sản phẩm nhựa trong 5 tháng đầu năm không có biến động mạnh. Trong tháng 6/2015, dự kiến kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa nước ta

Tháng 4 - 2015: ​Giá nhập khẩu trung bình nguyên liệu nhựa đã tăng trở lại

Tháng 4 - 2015: ​Giá nhập khẩu trung bình nguyên liệu nhựa đã tăng trở lại (21-06-2016)

- Giá nhập khẩu trung bình các chủng loại nhựa tăng trở lại sau nhiều tháng giảm trước đó. Trong đó, PE tăng 9,18%; PP tăng 9,91%; PVC tăng 5%; PS tăng 5,7%; EVA

​Các sản phẩm nhựa xuất khẩu lớn có kim ngạch giảm trong tháng 4/2015

​Các sản phẩm nhựa xuất khẩu lớn có kim ngạch giảm trong tháng 4/2015 (21-06-2016)

- Trong tháng 4/2015, hầu hết các sản phẩm nhựa đều có kim ngạch xuất khẩu giảm so với tháng trước. Đặc biệt, 3 sản phẩm nhựa xuất khẩu lớn nhất trong

Tháng 4 - 2015: ​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu giảm mạnh

Tháng 4 - 2015: ​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu giảm mạnh (21-06-2016)

- Sau khi đạt mức nhập khẩu kỷ lục vào tháng 3/2015, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 4/2015 giảm rất mạnh, đạt 276,34 nghìn tấn với trị giá 425,93

​Hầu hết các thị trường lớn giảm nhập khẩu sản phẩm nhựa trong tháng 4/2015

​Hầu hết các thị trường lớn giảm nhập khẩu sản phẩm nhựa trong tháng 4/2015 (21-06-2016)

- Xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam giảm trong tháng 4/2015. Dự báo trong 6 tháng đầu năm 2015, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa nước ta đạt 998,5

Tổng kết nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu quý I/2015

Tổng kết nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu quý I/2015 (21-06-2016)

- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu Việt Nam quý 1/2015 đạt 871 nghìn tấn với trị giá 1,34 tỷ USD, tăng 14,7% về lượng nhưng giảm 5,1% về trị giá so với cùng

​Xuất khẩu sản phẩm nhựa giãm nhẹ trong 3 tháng đầu năm 2015

​Xuất khẩu sản phẩm nhựa giãm nhẹ trong 3 tháng đầu năm 2015 (21-06-2016)

- Trong quý 1/2015, xuất khẩu các sản phẩm nhựa của Việt Nam giảm nhẹ 1,3% so với cùng kỳ năm 2014, đạt kim ngạch xuất khẩu 468,5 triệu USD. Kim ngạch này

Tháng 3-2015:​NHẬP KHẨU CHẤT DẺO NGUYÊN LIỆU ĐẠT MỨC CAO KỶ LỤC

Tháng 3-2015:​NHẬP KHẨU CHẤT DẺO NGUYÊN LIỆU ĐẠT MỨC CAO KỶ LỤC (21-06-2016)

- Các doanh nghiệp đã tận dụng cơ hội giá chất dẻo nguyên liệu thế giới giảm mạnh để nhập khẩu lượng lớn trong tháng 3/2015, đạt 386,27 nghìn tấn với

​Tháng 3 - 2015: xuất khẩu sân phẩm nhựa Việt Nam tăng mạnh

​Tháng 3 - 2015: xuất khẩu sân phẩm nhựa Việt Nam tăng mạnh (21-06-2016)

- Xuất khẩu sản phẩm nhựa đã tăng trở lại trong tháng 3/2015. Dự báo trong quý 11/2015, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa nước ta tăng mạnh, với kim ngạch