Mời chào giá cung cấp cung cấp hạt nhựa F501N phục vụ sản xuất bao bì

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC). ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666. Tên gói thầu: Cung cấp hạt nhựa PP F501N phục vụ sản xuất bao bì tháng 5/2021

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 35 ngày

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh rộng rãi.

Phương thức lựa chọn NCC: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2021 của PPC

Thời gian phát hành YCCG: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 22/04/2021 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 27/04/2021.

Đ/C phát hành YCCG: Phòng KD – Công ty PPC

Email: hangntl@pbp.vn.

YCCG phát hành miễn phí

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 27.04.2021

Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 27.04.2021

ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.