CTy CP Ngọc Nghĩa: QA/QC Manager

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Mô tả Công việc

1. Mục đích:

- Quản lý & điều hành các hoạt động kiểm tra, giám sát tất cả những vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm.

- Đảm bảo tất cả các sản phẩm xuất xưởng đạt yêu cầu về chất lượng.

- Xây dựng và duy trì các hoạt động sản xuất / chất lượng của nhà máy theo một hệ thống chuẩn quốc tế và bảo đảm an toàn sản phẩm.

2. Trách nhiệm công việc:

  • Hoạch định:

- Định hướng và tư vấn cho ban GĐ NM về các hệ thống tiêu chuẩn chất lượng quốc tế

- Hoạch định chất lượng từng loại sản phẩm của công ty

- Lập ngân sách hoạt động của phòng bảo đảm chất lượng và kiểm soát các chi phí phù hợp với ngân sách đã được phê duyệt.

- Xác định nhu cầu về nhân sự, hoạch định đội ngũ kế thừa bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững của công ty

  • Tổ chưc thực hiện:

- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng của tòan công ty (tiêu chuẩn các nguyên vật liệu / vật tư đầu vào, tiêu chuẩn trong quá trình SX, tiêu chuẩn vệ sinh, tiêu chuẩn các lọai sản phẩm,...vv...)

- Quản lý toàn bộ hệ thống tài liệu ISO và các tài liệu khác liên quan đến chất lượng & an toàn sản phẩm.

- Tổ chức huấn luyện & đào tạo nhận thức về mặt chất lương cho toàn thể CB CNV nhà máy.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng ở tất cả các khâu trong quá trình hoạt động sản xuất – kinh doanh (đầu vào, quá trình SX, đầu ra, vệ sinh, xuất - nhập – tồn kho, phân phối, giao hàng..vv...)

- Kiểm soát và phòng ngừa tất cả các yếu tố tiềm ẩn ảnh hưởng đến chất lương sản phảm

- Phối hợp chặt chẽ với bộ phận dịch vụ khách hàng để xử lý & giải quyết những sự cố phát sinh liên quan đến chất lượng sản phẩm.

- Phối hợp với các bộ phận / phòng ban để xử lý sản phẩm không phù hợp, lập thủ tục khắc phục phòng ngừa theo quy trình xử lý sản phẩm không phù hợp

- Thực hiện các chương trình chạy thử nghiệm các loại nguyên vật liệu / vật tư mới / sản phẩm mới và lập báo cáo kết quả cho ban TGĐ

- Chịu trách nhiệm về việc hiệu chỉnh, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường

- Chịu trách nhiệm về việc xây dựng, thực hiện, cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng theo ISO 22000:2005, HACCP.

- Tổ chức công tác lưu trữ và quản lý tất cả các loại hồ sơ chất lượng

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc nhà máy về các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm.

  • Kiểm soát & phát triển

- Động viên nhân viên tự giác chấp hành nội quy, quy định của nhà máy – tuân thủ chặt chẽ các quy trình làm việc và GMP

- Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên (theo nhiệm vụ, mức độ hoàn thành công việc đã phân công cho từng nhân viên, tinh thần làm việc, …) theo các tiêu chí KPIs

- Tổ chức các kênh báo cáo của phòng bảo đảm chất lượng và tổng hợp các số liệu báo cáo gửi cho ban TGĐ theo định kỳ tuần / tháng / quý / năm ....

- Chịu trách nhiệm trước ban TGĐ về toàn bộ các hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm và hế thông chất lương của nhà máy

Làm việc ở KCN Linh Trung III, Trảng Bàng, Tây Ninh ( có xe đưa đón ở KCN Tân Bình)

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan

- Có kiến thức về quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, hệ thống ISO, HACCP

- Có kinh nghiệm làm vị trí tương đương ít nhất 3 năm

- Có kinh nghiệm quản lý chất lượng bao bì nhựa PET

- Tiếng Anh giao tiếp

- Kỹ năng giao tiếp, phân tích và hoạch định công việc

- Linh hoạt, mềm dẻo trong vấn đề liên quan đến khách hàng

Thông tin khác

  • Kinh nghiệm: 3 - 7 Năm