29-2015/HHNVN-CV Kiến nghị miễn thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Polypropylen (nhóm 3902)

  • 29-2015/HHNVN-CV
  • 15/10/2015
  • 15/10/2015
  • Công văn

Vào tháng 7/2015, Hiệp hội Nhựa Việt Nam một lần nữa đã có công văn số 15/CV – HHNVN ngày 01/8/2015 với nội dung kiến nghị không tiếp tục áp thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu PP sau khi căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của toàn ngành trong giai đoạn hiện nay.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ công văn của Hiệp hội, đoàn liên Bộ (Bộ Công thương – Bộ Tài chính) đã được thành lập với chương trình công tác trải dài trên cả nước được nêu cụ thể tại công văn số 13083/BTC-CST ngày 21/9/2015 nhằm đánh giá tác động của chính sách thuế nhập khẩu đối với mặt hàng hạt nhựa PP trong thời gian qua. Trong thời gian đoàn thực hiện chuyến khảo sát đã có sự trao đổi thẳng thắn trực tiếp với các Doanh nghiệp và Hiệp hội với những thảo luận hết sức sâu sát về tác động lâu dài lên toàn ngành Nhựa Việt Nam nếu việc áp thuế này tiếp tục được duy trì trong tương lai.

Nay, thông qua công văn này Hiệp hội Nhựa Việt Nam thêm một lần nữa chính thức đại diện cho cộng đồng Doanh nghiệp ngành Nhựa khẳng định lại kiến nghị không áp thuế nhập khẩu nguyên liệu Polypropylen (PP) vì các lý do chính sau: