28-2016/HHNVN-CV Kiến nghị giữ mức thuế NK ưu đãi 1% đối với mặt hàng Polypropylen (nhóm 39.02)

  • 28-2016/HHNVN-CV
  • 18/06/2016
  • 18/06/2016
  • Công văn

Hiệp hội Nhựa Việt Nam đã nhận được Công văn số 7738/BTC-CST của Bộ Tài chính ngày 08/6/2016 về việc xin ý kiến đóng góp về Dự thảo Nghị định và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về qui định biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Tại nội dung công văn trên, Bộ đã nêu rõ và phân tích đầy đủ những kiến nghị cũng như các phương án thu ngân sách nhà nước tương ứng với sự thay đổi các mức thuế quan của một số mặt hàng.

Nay, thông qua công văn này Hiệp hội Nhựa Việt Nam thêm một lần nữa chính thức đại diện cho cộng đồng Doanh nghiệp ngành Nhựa khẳng định lại kiến nghị không áp thuế nhập khẩu nguyên liệu Polypropylen (PP) vì các lý do chính sau: