Tên Văn bản Mã số/ ký hiệu Loại Văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lực
Nghi dinh 122/2016/NĐ-CP ban hanh quy dinh muc thue nhap khau nguyen lieu PP
Nghị định 01/09/2016 01/09/2016
Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường
07/2012/TT-BTNMT Thông tư 04/07/2012 20/08/2012
28-2016/HHNVN-CV Kiến nghị giữ mức thuế NK ưu đãi 1% đối với mặt hàng Polypropylen (nhóm 39.02)
28-2016/HHNVN-CV Công văn 18/06/2016 18/06/2016
Thông tư 16/2016/TT-BTC SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU NGUÊN LIỆU NHỰA PP
16/2016/TT-BTC Thông tư 21/01/2016 06/03/2016
Nghị định số 69/2012/NĐ-CP : Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 nghị định số 67/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
69/2012/NĐ-CP Nghị định 14/09/2012 15/11/2012
Thông tư 75/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ
75/2016/TT-BTC Thông tư 05/05/2016 10/07/2016
Quyết định 996/QĐ-BTC: Hệ thống chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp
996/QĐ-BTC Quyết định 06/06/2016 18/06/2016
29-2015/HHNVN-CV Kiến nghị miễn thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Polypropylen (nhóm 3902)
29-2015/HHNVN-CV Công văn 15/10/2015 15/10/2015
Thông tư số 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
152/2011/TT-BTC Thông tư 28/09/2012 15/11/2012