Tên Văn bản Mã số/ ký hiệu Loại Văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lực
Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu
21/2016/TT-BCT Thông tư 20/09/2016 05/10/2016
Nghi dinh 122/2016/NĐ-CP ban hanh quy dinh muc thue nhap khau nguyen lieu PP
Nghị định 01/09/2016 01/09/2016
Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường
07/2012/TT-BTNMT Thông tư 04/07/2012 20/08/2012
28-2016/HHNVN-CV Kiến nghị giữ mức thuế NK ưu đãi 1% đối với mặt hàng Polypropylen (nhóm 39.02)
28-2016/HHNVN-CV Công văn 18/06/2016 18/06/2016
Thông tư 16/2016/TT-BTC SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU NGUÊN LIỆU NHỰA PP
16/2016/TT-BTC Thông tư 21/01/2016 06/03/2016
Nghị định số 69/2012/NĐ-CP : Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 nghị định số 67/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
69/2012/NĐ-CP Nghị định 14/09/2012 15/11/2012
Thông tư 75/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ
75/2016/TT-BTC Thông tư 05/05/2016 10/07/2016
Quyết định 996/QĐ-BTC: Hệ thống chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp
996/QĐ-BTC Quyết định 06/06/2016 18/06/2016
29-2015/HHNVN-CV Kiến nghị miễn thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Polypropylen (nhóm 3902)
29-2015/HHNVN-CV Công văn 15/10/2015 15/10/2015
Thông tư số 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
152/2011/TT-BTC Thông tư 28/09/2012 15/11/2012