Tên Văn bản Mã số/ ký hiệu Loại Văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lực
​CV: 5807/BTNMT-TCMT: gởi công ty nhập khẩu phê
​CV: 5807/BTNMT-TCMT Công văn 23/10/2018 23/10/2018
CV: 5806/BTNMT-TCMT: trả lời kiến nghị về nhập khẩu phế liệu nhựa làm nguyên liệu sản xuất
CV: 5806/BTNMT-TCMT Công văn 23/10/2018 23/10/2018
405/TB-VPCP về nhập khẩu phế liệu nhựa
Công văn 18/10/2018 18/10/2018
QCVN 32:2018/BTNMT
QCVN 32:2018/BTNMT Thông tư 14/09/2018 29/10/2018
Quốc gia QCVN 32:2010/BTNMT
QCVN 32:2010/BTNMT Khác 29/12/2010 01/01/2011
Chỉ thị 27/CT-TTg 2018 về tăng cường quản lý nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu
Chỉ thị 27/CT-TTg Khác 17/09/2018 17/09/2018
Thông báo số 281/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
281/TB-VPCP Khác 07/08/2018 07/08/2018
Công văn 3738/TCHQ-GSQL Quản lý phế liệu nhập khẩu
Công văn 26/06/2018 26/07/2018
Công văn 2228/GSQL-GQ1: thủ tục nhập khẩu phế liệu
Công văn 23/07/2018 23/07/2018
Công văn 4202/TCHQ-PC Hướng dẫn nhập khẩu phế liệu
4202/TCHQ-PC Công văn 17/07/2018 24/07/2018
Công văn 4294/GM- TCHQ: Hướng dẫn quản lý nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam
4202/TCHQ-PC. Khác 20/07/2018 24/07/2018
Vv Rà soát, sửa đổi danh mục phế liệu được phép nhập khẩu
3873/BTNMT-TCMT Khác 20/07/2018 24/07/2018
CV 464/XNK-XXHH: Triển khai REX trong khuôn khổ GSP
Công văn 16/04/2018 01/01/2019
Công văn số 263/PVTM-P3 Bộ Công thương- Cục Phòng vệ thương mại
Khác 05/04/2018 28/03/2018
Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP.
Nghị định 16/11/2017 01/01/2018
Quyết định 45/2017/QĐ-TTg: Tăng thuế xuất nhập khẩu đối với các mặt hàng
Quyết định 16/11/2017 01/01/2018
Thông tư 40/2016/TT-BYT
40/2016/TT-BYT Thông tư 04/11/2016 21/11/2016
Quyết định số 15 về hỗ trợ DN đầu tư phát triển SX lĩnh vực Công nghiệp và Công nghiệp hỗ trợ
Quyết định 15/03/2017 15/04/2017
Vv Xây dựng Hàng hóa XNK Việt Nam
2149/BTC-TCHQ Thông tư 20/02/2017 01/01/2018
Vv Xây dựng Hàng hóa XNK Việt Nam
2149/BTC-TCHQ Thông tư 20/02/2017 01/01/2018
Đề nghị cung cấp tài liệu bổ sung, sửa đổi danh mục hàng hóa trong nước đã SX được
1171/BKHĐT-KTCN Khác 16/02/2017 16/02/2017
Vv Sửa đổi bổ sung các quy định của Luật bảo vệ môi trường
409/BTNMT-PC Khác 06/02/2017 06/02/2017
Quyết định số 4769/QDD-BCT phê duyệt "Danh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2015.​
4769/QDD-BCT Quyết định 06/12/2016 06/12/2016
Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu
21/2016/TT-BCT Thông tư 20/09/2016 05/10/2016