Yêu cầu chấm dứt hoạt động Cty Nhựa Tong Hua

Mới đấy, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã kiểm tra và yêu cầu Công ty TNHH Nhựa Tong Hua Việt Nam tại xã Kim Lương (Kim Thành) chấm dứt hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường, đưa máy móc ra khỏi địa phương.

Công ty TNHH Nhựa Tong Hua Việt Nam hiện đang thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH Song Toàn để tái chế nhựa gây ô nhiễm nguồn nước, phát sinh mùi khó chịu khiến người dân bức xúc.

nongnghiep.vn