V/v: Tiêu chí xét chọn ‘Doanh nghiệp Xuất khẩu Uy tín” năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Tiêu chí xét chọn ‘Doanh nghiệp Xuất khẩu Uy tín” năm 2018

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NHỰA

Kết quả hình ảnh cho doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2017

Chương trình “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” do Bộ Công Thương tổ chức thực hiện từ năm 2004 đến nay là một hoạt động xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thương với Doanh nghiệp Việt Nam.

Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 243,5 tỷ USD, tăng 13,2% so với năm 2017. Kết quả này có phần đóng góp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong việc nâng cao sức cạnh tranh, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Tiếp tục chương trình xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của các năm trước đây, với mục tiêu ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp ngành Nhựa, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng tìm kiếm thị trường xuất khẩu, Bộ Công thương tiếp tục phối hợp cùng với Hiệp hội Nhựa Việt nam triển khai tổ chức chương trình xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018.

Hiệp hội Nhựa Việt Nam trân trọng chuyển đến Quý Doanh nghiệp có tham gia xuất khẩu trong lĩnh vực nhựa những tiêu chí cơ bản của chương trình “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2018 để Quý Doanh nghiệp tham khảo và chuẩn bị hồ sơ tham gia chương trình.

1.Đối tượng xét chọn:

·Các doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam, bao gồm các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyên sản xuất, xuất khẩu liên quan đến Nhựa.

·Chỉ xét chọn Doanh nghiệp, không xét chọn riêng lẻ các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp.

2.Tiêu chí xét chọn:

2.1 - Doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp và có lãi trong năm xét chọn.

2.2 - Không vi phạm pháp luật Việt Nam, không bị các đối tác trong và ngoài nước khiếu kiện về thực hiện nghĩa vụ hợp đồng; thực hiện nghiêm túc hợp đồng xuất khẩu.

2.3 – Hoàn thành nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước.

2.4 - Có kim ngạch xuất khẩu năm 2018 của các mặt hàng xuất khẩu đạt mức tối thiểu là: 4.6 triệu đô la Mỹ.

3. Thủ tục và thời gian xét chọn:

- Hồ sơ đăng ký xét chọn của doanh nghiệp bao gồm:

3.1 - Đơn đăng ký xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018” theo mẫu (được gửi đính kèm theo công văn này);

3.2 - Bản sao đăng ký kinh doanh có công chứng;

3.3 - Bản sao các bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận về các giải thưởng mà doanh nghiệp được khen thưởng trong năm trước thời điểm xét chọn;

Hồ sơ được lập thành 02 bộ và gửi về Văn phòng Hiệp hội Nhựa trước ngày 18/05/2019 để Hiệp hội Nhựa tập hợp và lập danh sách chuyển đến Bộ Công Thương.

Quý Doanh nghiệp đạt những tiêu chí trên, vui lòng điền vào Đơn đăng ký xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018” và gửi về Văn phòng HHNVN trước ngày 18/05/2019 theo địa chỉ: 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, Tp.HCM – Tel: 028-3521 8552 Fax: 028-3521 8554.

Trân trọng.

Phiếu đăng ký xét chọn