V/v: Tiêu chí xét chọn ‘Doanh nghiệp Xuất khẩu Uy tín” năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Tiêu chí xét chọn ‘Doanh nghiệp Xuất khẩu Uy tín” năm 2017

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NHỰA

Kết quả hình ảnh cho doanh nghiệp xuất khẩu uy tín

Chương trình “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” do Bộ Công Thương tổ chức thực hiện trong các năm qua là một hoạt động xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thương với Doanh nghiệp Việt Nam. Mục tiêu của hoạt động này là ghi nhận đóng góp tích cực của các Doanh nghiệp xuất khẩu trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với đối tác nước ngoài.

Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu năm 2017 đạt 214,1 tỷ USD, tăng 21,2% so với năm 2016, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, gấp 3 lần chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Kết quả này có phần đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trong việc nâng cao sức cạnh tranh, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Tiếp tục chương trình xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của các năm trước đây. Hiệp hội Nhựa Việt Nam trân trọng chuyển đến Quý Doanh nghiệp có tham gia xuất khẩu trong lĩnh vực nhựa những tiêu chí cơ bản của chương trình “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2017 để Quý Doanh nghiệp tham khảo và chuẩn bị hồ sơ để tham gia chương trình.

1. Đối tượng xét chọn:

·Các doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam, bao gồm các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyên sản xuất, xuất khẩu liên quan đến Nhựa.

·Chỉ xét chọn Doanh nghiệp, không xét chọn riêng lẻ các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp.

2. Tiêu chí xét chọn:

2.1 - Doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp và có lãi trong 02 năm liên tục trước (năm) xét chọn.

2.2 - Không vi phạm pháp luật Việt Nam, không bị các đối tác trong và ngoài nước khiếu kiện về thực hiện nghĩa vụ hợp đồng; thực hiện nghiêm túc hợp đồng xuất khẩu.

2.3 – Hoàn thành nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước.

2.4 - Có kim ngạch xuất khẩu năm 2017 của các mặt hàng xuất khẩu đạt mức tối thiểu là: 4 triệu đô la Mỹ.

3. Thủ tục và thời gian xét chọn:

- Hồ sơ đăng ký xét chọn của doanh nghiệp bao gồm:

3.1 - Đơn đăng ký xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017” theo mẫu (được gửi đính kèm theo công văn này);

3.2 - Bản sao đăng ký kinh doanh có công chứng;

3.3 - Bản sao các bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận về các giải thưởng đã nhận được năm 2016, năm 2017 do các tổ chức, cơ quan cấp trung ương và nước ngoài khen thưởng hoặc chứng nhận;

Hồ sơ được lập thành 02 bộ và gửi về Văn phòng Hiệp hội Nhựa trước ngày 20/03/2018 để Hiệp hội Nhựa tập hợp và lập danh sách chuyển đến Bộ Công Thương.

Quý Doanh nghiệp đạt những tiêu chí trên, vui lòng điền vào Đơn đăng ký xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017” và gửi về Văn phòng HHNVN trước ngày 20/03/2018 theo địa chỉ: 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, Tp.HCM – Tel: 028-3521 8552 Fax: 028-3521 8554.

Trân trọng.

Đơn đăng ký xét chọn