Toyota Gosei khởi công xây dựng nhà máy thứ 2 tại Việt Nam

Ngày 4/7, Nhà cung cấp thiết bị phụ tùng ô tô Nhật Bản là Toyota Gosei (TG) thông báo đã khởi công nhà máy sản xuất túi khí và vô lăng ô tô tại Thái Bình được xây dựng với diện tích 34.000m2 trên mặt bằng 113.000m2.

Với nhà máy sản xuất mới này, TG hy vọng sẽ tăng công suất sản xuất túi khí lên 25 triệu sản phẩm trong 4 năm tới, tăng 50% so với năm 2018.

Công suất sản xuất vô lăng sẽ tăng 4 triệu sản phẩm so với cùng kỳ, tăng 70% so với năm 2018.

Hệ thống an toàn, chủ yếu túi khí chính là sản phẩm chủ lực của TG và công ty đang tăng cường khả nẳng sản xuất toàn cầu.