Thư mời tham gia chương trình học bổng của Lãnh Sự quán Ấn Độ

Kết quả hình ảnh cho itecgoi 2019

Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ trân trọng mời các doanh nghiệp tiến cử cán bộ, nhân viên cho học bổng của chương trình Hợp tác kinh tế và kỹ thuật (ITEC - Indian Technical and Economic Cooperation) 2019 - 2020

Danh sách các khóa học, hướng dẫn, điều kiện tham gia, mẫu hồ sơ đăng ký khóa học của chương trình ITEC 2019-2020, các bạn truy cập vào trang web Itec

https://www.itecgoi.in/index.php

https://www.itecgoi.in/downloads/2019-2020.pdf

Danh sách khóa học:

https://www.itecgoi.in/streamlist.php?salt3=d2d95a24eb2019-2020

Chi tiết chương trình