Thêm công ty bị phạt vì giao dịch cổ phiếu V21

Lại thêm 2 cá nhân bị phạt vì giao dịch cổ phiếu V21

Trước đó đã có 3 cá nhân bị phạt cũng vì lỗi khi giao dịch cổ phiếu V21.

Ngày 5/12/2017 Thanh tra UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Nhựa Tân Tiến (mã chứng khoán TTP) số tiền 60 triệu đồng. Nguyên nhân do Nhựa Tân Tiến đã báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2015, năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2015, năm 2016; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, năm 2017.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

theo Cafef.vn