​Thành viên HĐQT từ cổ đông Thái từ nhiệm tại Nhựa Bình Minh


Ông Sumphan Luveeraphan được bổ nhiệm từ 04/2018, tham gia vào HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (mã: BMP) nhiệm kỳ 2018-2013 vừa có đơn từ nhiệm vai trò Thành viên HĐQT từ ngày 19/04/2019.

Kết quả hình ảnh cho nhựa binhminh

Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd - công ty nhựa thuộc Tập đoàn SCG của Thái Lan hiện nắm 50,12% tại Nhựa Bình Minh.

Trong đợt bầu cử cho nhiệm kỳ mới 2018-2023 tổ chức tại Đại hội cổ đông 2018 của Bình Minh, Nawaplastics giới thiệu 2 nhân sự ứng cử là ông Sakchai Patiparnpreechavud, Phó chủ tịch Khối Polyolefins & Vinyl và ông Sumphan Luveeraphan, Giám đốc của Nawaplastic.

Dự kiến tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của nhựa Bình Minh sẽ được tổ chức vào ngày 19/04 tới, Công ty sẽ bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT.

HĐQT Nhựa Bình Minh nhiệm kỳ mới từ 20/04/2018 đến nay gồm 5 thành viên, trong đó, ông Sakchai Patiparnpreechavud là Chủ tịch, ông Nguyễn Hoàng Ngân, Phó Chủ tịch HĐQT, và 3 thành viên là ông Saumphan Luveeraphan, ông Wisit Rechaipichitgool, ông Phan Khắc Long.

Chị phí nguyên, vật liệu năm 2018 tăng gần 15% so với bình quân năm 2017 (tương đương 2.509 tỷ đồng), và tiếp tục chiếm gần 78% tổng chi phí sản xuất.

So với thời điểm đầu năm 2018, tổng chiết khấu phải trả của nhựa Bình Minh tính đến cuối năm tăng gần 32 tỷ đồng, tương đương 45,2 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kinh doanh của Nhựa Bình Minh (ĐVT: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu

Thực hiện 2017

Thực hiện 2018

Kế hoạch 2019

Doanh thu

4.056

4.129

4.300

LNTT

582.9

529.9

540

LNST

464.7

427.6

265