Tập đoàn Inteplast mở rộng nhà may sản xuất màng căng

(photo courtesy of Inteplast)

Nhà sản xuất nhựa tích hợp có trụ sở tại New Jersey, Tập đoàn Inteplast có kế hoạch mở rộng công suất tại một cơ sở phía tây bắc Indiana. Bộ phận AmTopp của tập đoàn sẽ tăng công suất sản màng căng bằng cách đầu tư 20 triệu đô la để thêm hai dây chuyền vào cơ sở Remington của họ.

Công ty hy vọng nhà máy Remington của mình sẽ hoạt động hết công suất vào cuối năm 2020 và số lượng nhân viên khoảng 60-70 người. Inteplast hiện đang có 20 người cho nhân viên của cơ sở rộng 3.5 ha, hoạt động chủ yếu như một nhà kho và cuối cùng sẽ sản xuất pre-stretch film như một chức năng thứ 2.

Công ty sẽ sản xuất toàn bộ màng căng của mình tại Remington, bao gồm màng bọc , hand flims và pre-stretch film. Việc sản xuất ở Indiana sẽ tăng thêm 60 triệu bảng cho công 385 triệu bảng hiện tại của họ ở Lolita và Houston, TX, Charlotte, NC và Phoenix, AZ.