​SCIC tiếp nhận điều hành Nhựa Việt Nam từ Bộ Công thương

Ngày chuyển quyền sở hữu bắt đầu có hiệu lực từ 31/03/2017.

Ngày 30/03/2017, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (CNVSD) nhận được công văn số 130/NVN-VP ngày 30/03/2017 của CTCP Nhựa Việt Nam (Mã: VNP – UPCoM) về việc điều chỉnh thông tin quyền sở hữu chứng khoán từ Bộ Công thương sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Theo đó, gần 13 triệu cổ phiếu VNP được tiến hành đổi chủ sở hữu từ ngày 31/03/2017. Sau khi nhận chuyển nhượng, SCIC sẽ chính thức trở thành cổ đông số 1 tại VNP với tỷ lệ nắm giữ cổ phần gần 66%, đảm nhiệm điều hành lại CTCP Nhựa Việt Nam.

VNP đã có khoảng thời gian kinh doanh lận đận giai đoạn 2013 – 2014 khi liên tục báo lỗ lần lượt 90 tỷ và 30 tỷ đồng. Hai năm gần đây tình hình kinh doanh có phần khởi sắc hơn ở lợi nhuận khi năm 2015 ghi nhận 20 tỷ và 2016 là 34 tỷ, song doanh thu Công ty lại sụt mạnh từ mức trên 1.200 tỷ năm 2012 xuống khoảng 200 tỷ năm 2016.

Trong năm 2016, giá cổ phiếu VNP từng có giai đoạn chạy thẳng 1 mạch từ mức đỉnh 9.000 đồng/CP xuống đáy 3.000 đồng/CP và đến đầu năm 2017 thì khởi sắc nhích dần lên quanh 5.400 đồng/CP.

Diễn biến giá CP VNP 1 năm trở lại đây

http://vfpress.vn/