Nhựa Hà Nội sẽ chào bán 2 triệu cổ phiếu cho cổ đông giá 45.000 đồng/cp

Nhựa Hà Nội chào bán cổ phiếu với giá thấp hơn 10% thị giá. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu là 3//11.

Công ty Nhựa Hà Nội (HoSE: NHH) thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua 2 triệu cổ phiếu phát hành thêm, giá 45.000 đồng/cp, thấp hơn 10% so với thị giá. Ngày đăng ký cuối cùng là 3/11.

Cổ phiếu NHH đang giao dịch ở vùng giá 50.000 đồng/cp, giảm 18,6% trong vòng 2 tháng qua.

nhh-bd-7521-1603252403.png

Nguồn: VNDirect

Nếu phát hành thành công, Nhựa Hà Nội dự thu về 90 tỷ đồng, trong đó 50 tỷ đồng trả nợ vay vốn lưu động từ ngân hàng và 40 tỷ bổ sung vốn lưu động.

Đồng thời, vốn điều lệ doanh nghiệp cũng tăng từ 344,4 tỷ đồng lên 364,4 tỷ đồng.

Mới đây, lãnh đạo Nhựa Hà Nội đã thông qua việc góp thêm 86 tỷ đồng vào Công ty TNHH An Trung Industries để nâng vốn lên 176 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong tháng 9 và 10. Trước đó, Nhựa Hà Nội đã chuyển nhượng phần vốn góp 104 tỷ đồng, chiếm 50% vốn Công ty TNHH Linh kiện Nhựa ôtô VinFast – An Phát cho An Trung Industries với giá 86 tỷ đồng.