Nhựa Đồng Nai báo lãi năm 2019 tăng 106%

(BĐT) - Công ty CP Nhựa Đồng Nai vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2019 với kết quả doanh thu đạt 785 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn InternetẢnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong khi đó, chi phí giá vốn chỉ tăng 2,8% giúp lợi nhuận gộp của Công ty tăng 11%. Sau khi ghi nhận thêm doanh thu từ hoạt động tài chính và trừ đi các khoản chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp và bán hàng, Công ty báo lãi quý IV/2019 đạt 12,3 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần so với con số 1,8 tỷ đồng đạt được trong quý IV/2018.

Kết thúc năm 2019, Công ty ghi nhận 2.805 tỷ đồng doanh thu và 25,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 28,6% và 106% so với năm 2018.

Tính đến thời điểm cuối năm 2019, tổng tài sản của Công ty đạt 7.525 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả (chủ yếu là vay nợ dài hạn và ngắn hạn) chiếm 72%.