NHỰA BÌNH MINH TỔ CHỨC ​HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG VIP 2018 TẠI ĐÀI LOAN

ông ty Cổ phần Nhựa Bình Minh đã tổ chức thành công Hội nghị khách hàng VIP 2018 với chủ đề “Tiếp Nối Thành Công” tại Đài Loan từ ngày 31/8/2018 đến ngày 04/9/2018 cho hơn 310 khách hàng là các Chủ đầu tư, các Công ty Cấp thoát nước, Trung tâm nước, các Đơn vị thi công công trình lớn và các Cửa hàng thuộc Hệ thống phân phối có doanh số cao.