Nhựa Bình Minh (BMP), quý II/2020 doanh thu là 1.250,9 tỷ đồng, tăng 6,3%

(ĐTCK) Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (Mã chứng khoán: BMP – sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020.

Theo đó, doanh thu trong kỳ đạt 1.250,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 154,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 6,3% và 32% so với cùng kỳ năm 2019.

Doanh nghiệp có lý giải lợi nhuận sau thuế quý II/2020 tăng 32% so với cùng kỳ do doanh thu tăng 6,5% và tỷ trọng giá vốn so với doanh thu giảm 5,2%. Đây chính là nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận tăng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 2.270,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 257 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,7% và 23,4% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 55,1% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, biên lợi nhuận gộp đã tăng từ 22,9% lên 26,4% và biên lợi nhuận ròng tăng từ 9,9% lên 11,3%.

Trong năm 2020, BMP đặt kế hoạch doanh thu là 4.560 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 582 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 10% so với thực hiện năm 2019. Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến cổ tức tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 5,5% lên mức 3.006,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn trị giá 1.163,6 tỷ đồng, chiếm 38,7% tổng tài sản; tài sản cố định là 568,6 tỷ đồng, chiếm 18,9% tổng tài sản; tồn kho là 406,9 tỷ đồng, chiếm 13,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 355,8 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác là 321,4 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/07/2020, cổ phiếu BMP giảm 3.500 đồng về mức 47.000 đồng/CP.