Mời tham dự tọa đàm diện hẹp với tập đoàn bán lê Wal-mart của Hoa Kỳ

Hình ảnh có liên quan

Nhằm tiếp tục triển khai Đề án " thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp vào hệ thống phân phối nước ngoài đến 2020" do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức buổi tọa đàm hẹp để bàn về chiến lược phát triển sản xuất , phân phối và xuất khẩu thông qua tập đoàn bán lẻ Wal-mart của Hoa Kỳ, cụ thể như sau:

Thời gian: 14h00-17h00 ngày 17 tháng 7 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Cục công tác phía Nam, Bộ Công Thương

12 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp.HCM

Nội dung thảo luận: (1) các lĩnh vực xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh tại Việt Nam; (2) Trao đổi thông tin về các ngành hàng có tiềm năng tham gia vào hệ thống phân phối của Wal-Mart (3) Yêu cầu, tiêu chuẩn về lao động và phát triển bền vững đối với nhà cung ứng của tập đoàn Wal-Mart.

Chi tiết file đính kèm


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCNchohXdf01x1CRyRQlT6GlcfjaI9m-IEmN7YC7eKgAi9Rg/viewform?fbclid=IwAR0qqk2xUToxbvYU4WzALnMWXimg1cu1E5RdXwTX6wOYdWFxtt6E8U8vIhU