Lãi liên kết tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế 2017 của Nhựa Tiền Phong đạt 429 tỷ đồng

Năm 2017, Nhựa Tiền Phong báo lãi sau thuế tăng trưởng 24% nhưng công ty mới thực hiện được khoảng 92% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tính riêng quý IV, doanh thu thuần của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Mã: NTP) đạt 1.101 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2016, chủ yếu đến từ doanh thu bán sản phẩm. Lợi nhuận gộp giảm mạnh 27% xuống còn 347 tỷ đồng.

lai lien ket tang manh loi nhuan sau thue 2017 cua nhua tien phong dat 429 ty dong

Các khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp được cắt giảm 40% còn tương ứng 147 tỷ đồng và 42 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của NTP đạt 129 tỷ đồng, tăng trưởng 14%.

Lũy kế cả năm 2017, doanh thu thuần của NTP ghi nhận 4.430 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2016. Mặc dù biên lợi nhuận gộp cả năm giảm nhẹ còn khoảng 33% nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty lại vượt 24% so với năm trước, đạt trên 429 tỷ đồng. Do việc phát hành tăng vốn tại CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam, NTP đã ghi nhận 109 tỷ đồng khoản lãi liên kết trong năm và gia tăng lợi nhuận.

So với mục tiêu kinh doanh năm 2017, công ty mới thực hiện được khoảng 92% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế.

Tính đến 31/12/2017, tổng tài sản NTP tăng 25% lên gần 4.262 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản ngắn hạn chiếm 54%. Tổng nợ phải trả tăng mạnh 37% lên khoảng 2.175 tỷ đồng do vay nợ tài chính ngắn hạn tăng hơn 461 tỷ đồng, đạt trên 1.455 tỷ đồng; vay nợ tài chính dài hạn 237 tỷ đồng.

Cổ phiếu NTP hiện được giao dịch quanh mức giá 71.000 đồng/cp. Giá trị vốn hóa thị trường đạt 6.246 tỷ đồng.

lai lien ket tang manh loi nhuan sau thue 2017 cua nhua tien phong dat 429 ty dong
Diễn biến giao dịch cổ phiếu NTP. (Nguồn: VND)