Hà Nội: Sản xuất thử nghiệm 200kg hạt nhựa kháng khuẩn

Hội đồng khoa học cấp thành phố do Sở KH&CN Hà Nội tổ chức mới đây đã tiến hành nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu chế tạo nhựa kháng khuẩn làm vật liệu đựng thực phẩm, dược phẩm”.

Đề tài do tiến sỹ Hoàng Tuấn Hưng - Viện Nghiên cứu và Phát triển vật liệu mới - thực hiện.

Đề tài đã nghiên cứu lựa chọn tác nhân kháng khuẩn (anhydrit benzoic, nisin, zeolit bạc); xây dựng các quy trình công nghệ chế tạo hạt nhựa kháng khuẩn, hộp đựng thực phẩm và lọ bảo quản dược phẩm; thực nghiệm ứng dụng hộp, lọ kháng khuẩn trong bảo quản thực phẩm và dược phẩm; xây dựng công thức và chế tạo mẫu màng LDPE chứa các phụ gia kháng khuẩn anhydrit benzoic, nisin, zeolit bạc.

Đề tài cũng đã sản xuất thử nghiệm 200kg hạt nhựa kháng khuẩn với hàm lượng zeolit bạc đạt 35% (hạt nhựa kháng khuẩn tương hợp tốt với nhựa PE và PP), 500 hộp đựng thực phẩm và 500 lọ bảo quản thuốc. Hội đồng nhất trí nghiệm thu và đánh giá đề tài đạt loại khá.