Dow giới thiệu công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng công thức cho PU.

Midland, Mich. — Dow đã ra mắt một hệ thống xây dựng công thức poly-urê-tan được tự động hóa và sẽ được bổ sung các chi tiết vào các tháng tới.

Hệ thống dựa vào công nghệ trí tuệ nhân tạo để thiết kế các công thức chủ yếu dùng các loại nguyên liệu của Dow theo các thông số do khách hàng yêu cầu.

Các khách hàng sẽ có thể sử dụng một giao diện trên trang web để định rõ các thông số như độ cứng, mật độ và chi phí. Phần mềm này sẽ mô phỏng các phản ứng của công thức theo các điều kiện riêng biệt của nhà sản xuất. Theo công ty, một khi đã đáp ứng được các thông số công thức sẽ được khuyên dùng. Đây sẽ là điểm khởi đầu tốt khi sau này cần thiết phải có sự điều chỉnh.

Theo Dow, quy trình này sẽ giúp khách hàng rút ngắn đáng kể thời gian cần thiết để đưa một sản phẩm mới ra thị trường hoặc chào các mẫu hàng mới để đánh giá.

Dow đang sử dụng nền tảng điện toán đám mây Microsoft Azure. Công nghệ nàykết hợp công nghệ học máy và trí thông minh nhân tạo với khoa học vật liệu của Dow, dữ liệu động học phản ứng và lưu biến học với dữ liệu lịch sử, mô hình dự đoán và các quy trình gia công tự động hóa, và các ứng dụng phát triển. Quy trình được thiết kế để tích hợp với hệ thống xử lý đơn hàng của Dow.

“Chúng tôi đang hợp nhất nhiều công cụ số mới xuyên suốt mọi hoạt động kinh doanh nhằm thay đổi cách làm việc đồng thời cách mà khách hàng làm ăn với chúng tôi," Alan Robinson, phó TGĐ thương mại khu vực Bắc Mỹbộ phận Poly-urê-tan của Dow nói. "Chúng tôi đang chuyển đổi các quy trình của chúng tôi cho thông minh hơn và mang lại hiệu quả nhiều hơn, thiết lập nhiều khả năng mới.".

------------