Danh sách 15 công ty Ấn Độ thành viên PLEXCONCIL tham dự triển lãm Vietnam Plast 2019

Danh sách 15 công ty Ấn Độ thành viên PLEXCONCIL


Tham dự triển lãm Vietnam Plast 2019 tại Trung Tâm Hội Nghị Triển Lãm Sài Gòn - SECC,Số 799 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Q. 7, HCMtừ 04-06/10/2019

15 Indian Companies/Members of PLEXCONCILparticipating in Vietnam Plast 2019 at SECC,Ho Chi Minh City from 4-6/10/2019

Sl. No.

Indian Company

Tên công ty

Business Areas

Lĩnh vực kinh doanh

Booth No.

Gian hàng số

CALCO Poly Technik Pvt Ltd

Contact: Mr. Varun Gupta

Director

www.calco.in

Engineering plastics

Nhựa kỹ thuật

E121

Deco Vinly Private Limited

Contact: Mr. Dinesh Gupta

Director

www.dekoturf.com

PVCCushion Mats, Doormats, Plastic Mats Etc.

Thảm đệm chất liệu nhựa PVC, thảm chùi chân, thảm nhựa v.v.

K.G.Industries

Contact: Mr. VinodKumar Nenwani

Partner

www.suntekindustries.org

Chlorinated Paraffin Plasticizer

Chất hóa dẻo Paraffin Clo hóa

E124

Kodixodel Pvt Ltd

Contact: Mr. Deepak Gupta

Vice President

www.kodixodel.com

PVC Stablizers, Metallic Stearates and Lubricants

Chất ổn định PVC, Kim loại Stearates và chất bôi trơn

E01

Manjushree Innovation Pvt Ltd

Contact: Mr. Puneet Agarwal

Director

www.manjushreegroup.com

Other Films of other polyester flexible Plain/ Other PLTS, SHTS, Films Foil, Strip etc.

NES Flexible, Laminated/ Sack and bags of other plastic Nes/other Plets shts of polymer or Vinyl Chlorid/ Tubes of Polyethylene/ Other Polymers of Ethylene in Primary Forms

Các loại phim tráng nhựa dẻo trơn/ PLTS, SHTS, Lá phim, dải phim v.v

NES dẻo, nhiều lớp/ Bao bì và túi nhựa NES/ tấm nhựa polymer hoặc vinyl chlorid/ ống Polyetylen/ các polymer khác của etylen ở dạng nguyên sinh

Matrix Polychem

Contact: Mr. Vishal Rakhecha

Proprietor

PVC Stablizers, Metallic Stearates and Lubricants

Chất ổn định PVC, Kim loại Stearates và chất bôi trơn

E02

N.A.Roto Machines & Moulds India

Contact: Mr. Anand Panchal

Director

www.naroto.com

Roto & Blow Moulding Machinery, Roto Mould & Ancillaries

Roto & máy thổi khuôn, khuôn Roto & phụ trợ

E126

Piyush Rotomal

Contact: Mr. Piyush Panchal & Mr. Mayank Panchal

www.piyushrotomac.in

Rotational Moulding Machines and Moulds

Máy quay khuôn & khuôn

E119

Plastiblends India Ltd

Contact: Mr. Praveen Darvastu

General Manager Exports

www.plastiblends.com

Plastic Granules Masterbatches

Hạt màu Masterbatches

A126

RCVEngineering India Private Limited

Contact: Mr. Chirag Patel

www.rcvindia.com

HDPE Pipe Machine

Máy ống nhựa HDPE

E122


RR Plast Extrusions Pvt. Ltd

Contact: Mr. Bhushan Sonar

Sales Head

www.rrplast.com

Extrusions

Máy ép đùn

E118

Sejal Unexo P vt Ltd

Contact: Mr. Karani Singh Kothari

Director

Ca-Zn stabilizers, Metalic Stearates, Lubricated One-Pack, Non Lubricated One- Packs, Commodity Stabilizers

Chất ổn định Canxi – Kẽm, Kim loại Stearates, Gói bôi trơn, Gói không bôi trơn, Chất ổn định

E03

Shree Krishna Industries

Contact: Mr. Manoj Panchal

www.shreekrishnaind.com

Wovensack Making Machine

Raffia Tapeplant /Circular Looms/ Extrusion Coating

Máy đan bao bì

Băng Raffie/ Máy dệt tròn/ Phủ đùn

E117

Shubham Extrusion TechnikPvt Ltd

www.shubhamextrusion.com

Plastic Processing Machinery Blow Film Line

Máy gia công nhựa, thổi phim

A561

Suntek Industries

Contact: Mr. Sunil Kumar Nenwani

Proprietor

www.suntekindustries.org

Chlorinated Paraffin Plasticizer

Chất hóa dẻo Paraffin Clo hóa

E125

Danh sách đính kèm