Công ty Cáp nhựa Vĩnh Khánh bị phạt 85 triệu đồng

Fanpag(TBTCO) - Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 298/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh (mã Ck: VKC).

Quyết định xử phạt nêu rõ, VKC bị phạt 85 triệu đồng do đặt lệnh giao dịch mua lại cổ phiếu với các mức giá nằm ngoài biên độ dao động giá trong thời gian đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ. VKC đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu VKC từ ngày 1/2/2019 đến ngày 21/2/2019 và trong thời gian này đã có 6 phiên giao dịch vào ngày 11, 12, 13, 14, 15, 20/2/2019 có giá đặt mua nằm ngoài biên độ dao động giá.

Mức phạt được đưa ra theo quy định tại Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trước đó, UBCKNN cũng đã ban hành quyết định xử phạt 60 triệu đồng đối với VKC do công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn theo quy định về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016./.

Thời Báo Tài Chính