Chủ tịch Cáp nhựa Vĩnh Khánh vừa bán bớt 1,7 triệu cổ phiếu VKC

Chủ tịch Cáp nhựa Vĩnh Khánh vừa bán bớt 1,7 triệu cổ phiếu VKC

Trước đó 1 Thành viên BKS của Cáp nhựa Vĩnh Khánh đã đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu VKC.

Ông Lâm Quy Chương, Chủ tịch HĐQT CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh (mã chứng khoán VKC) vừa thông báo đã bán được 1,7 triệu cổ phiếu đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch từ 4,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 24%) xuống còn 3,1 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 15,5%. Giao dịch thực hiện trong 2 ngày 8 và 9/2/2018.

Trong khi ông Lâm Quy Chương bán ra thì ông Võ Thiên Chương, Thành viên BKS Cáp nhựa Vĩnh Khánh lại đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu VKC. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/2 đến 2/3/2018.

Hiện ông Võ Thiên Chương không sở hữu cổ phiếu VKC nào.

Cáp nhựa Vĩnh Khánh đã công bố kết quả kinh doanh năm 2017 với số lãi sau thuế cả năm đạt xấp xỉ 15 tỷ đồng, giảm sâu 63% so với năm trước đó.