​Carmel biểu quyết cấm ống hút bằng nhựa

Kết quả hình ảnh cho straw

Thành phố Carmel đang giảm dần sản phẩm nhựa.

Trong cuộc họp hội đồng thành phố hôm thứ Ba, ban lãnh đạo thành phố đã thông qua một quy định mới của TP đề nghị các nhà hàng chỉ được phân phối ống hút và dụng cụ bằng nhựa khi có yêu cầu. Quy định mới có hiệi lực kể từ tháng 01, 2018. Sau đó vào tháng 4, các nhà hàng và người bán thức ăn chỉ được dùng các dụng cụ phục vụ thực phẩm loại xài một lần có khả năng phân huỷ sinh học hoặc biến thành phân trộn.Các người danh giá ủng hộ biện pháp mới bao gồm cả ngôi sao phim Entourage, Adrian Grenier. Ông là người đồng sáng lập Quỷ tài trợ Lonely Whale, có mục tiêu là cứu các biển khỏi bị nhựa xâm nhập. Grenier đã nhận giải thưởng Paul Walker Ocean Leadership năm 2016 do cơ sở du lịch Hồ Cá Vịnh Monterey Bay tặng. Carmel là một trong số các thành phố bài trừ ống hút nhựa. Seattle đã trở thành môt trong những thành phố đầu tiên cấm ống hút nhựa vào tháng vừa rồi. Thay vào đó các nhà hàng sẽ cấp các ống hút bằng giấy.

Ước tính có 500 triệu ống hút thoát ra biển hàng năm.