Biên lãi gộp cho thuê KCN của Nhựa An Phát Xanh đạt 44%

Đây chính là mảng kinh doanh hiệu quả nhất của AAA, so với hoạt động sản xuất chỉ đạt 16% và thương mại 3% (đây cũng là hai mảng đóng góp 91% tổng doanh thu toàn công ty).

Biên lãi gộp cho thuê KCN của Nhựa An Phát Xanh đạt 44% - Ảnh 1.

KCN An Phát Complex tại Hải Dương

Doanh thu hợp nhất trong quí IV/2019 của CTCP Nhựa An Phát Xanh (Mã: AAA) đạt 1.833 tỉ đồng, giảm 17% so với cùng kì. Lợi nhuận gộp đạt 176 tỉ đồng, giảm 11%.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng hơn hai lần, ở mức 44 tỉ đồng, chi phí tài chính giảm tuy nhiên phần chi phí lãi vay lại tăng 3 lần lên 50 tỉ đồng. Chi phí hoạt động được AAA cắt giảm khoảng 11%. Kết quả, công ty đạt mức lãi ròng 64 tỉ đồng trong kì, tăng gần 19%.

Trong năm 2019, AAA đạt doanh thu 9.240 tỉ đồng, tăng 15% và lợi nhuận sau thuế 502 tỉ đồng, tăng 137%. So với kế hoạch, doanh thu của công ty này thực hiện hơn 92% và lợi nhuận 98%.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh hơn 800 tỉ đồng, tăng mạnh so với năm 2018. Tuy vậy việc chi tiền mua công cụ nợ của đơn vị khác cộng thêm đầu tư tài sản cố định khiến dòng tiền đầu tư âm hơn 1.100 tỉ đồng, trong khi đó lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính lại không đáng kể. Lưu chuyển tiền thuần trong năm của AAA âm gần 300 tỉ đồng.

Về cơ cấu, hai mảng kinh doanh chiếm tỉ trọng nguồn thu lớn nhất của AAA là thương mại 48% và sản xuất 43%; hoạt động cho thuê nhà xưởng đóng góp 8%.

Biên lợi nhuận gộp cũng phân hóa theo từng lĩnh vực, trong đó cho thuê nhà xưởng lên tới 44%, sản xuất 16% cải thiện so với năm trước đó và thương mại 3%.Theo thông tin từ phía AAA, doanh thu thấp hơn dự kiến do giá hạt nhựa giảm 20%, phần lợi nhuận cũng được trích một phần để thưởng cho cán bộ công nhân viên thay cho chương trình ESOP không thực hiện năm 2019.

Tổng tài sản của AAA tại thời điểm kết thúc năm 2019 đạt gần 8.000 tỉ đồng. Trong đó hai khoản mục phải thu ngắn hạn tăng 29% lên 2.077 tỉ đồng, hàng tồn kho tăng 42% đạt 1.226 tỉ đồng.

Nợ phải trả cuối năm hơn 4.700 tỉ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn gần 2.400 tỉ đồng và nợ vay dài hạn 1.374 tỉ đồng, không biến động đáng kể.

Năm 2020, AAA đặt mục tiêu doanh thu 10.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 550 tỉ đồng. Công ty cũng có kế hoạch giảm nợ vay và duy trì dòng tiền dương.

vietnambiz